Wiadomości duszpasterskie

Zbliża się XXXI Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji w sobotę 11 lutego – we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes w parafiach, w kaplicach szpitalnych, w kaplicach domów pomocy społecznej oraz w hospicjach organizowane są spotkania z chorymi.

W ramach parafialnego dnia chorego w tym dniu po Mszy Świętej Nabożeństwo Lourdzkie połączone z przyjęciem Sakramentu Chorych.

Po modlitwie tradycyjnie spotkanie z chorymi w domach w ramach odwiedzin chorych. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXXI Światowy Dzień Chorego. Zachęcam do zgłoszenia odwiedzin duszpasterskich u chorych w ich domach.

Kolekta dzisiejszej niedzielii przeznaczona jest na potrzeby Archidiecezji: remont i działalność Domów Rekolekcyjnych.

Chcemy w przyszłości zorganizować wyjazd na rekolekcje do pobliskich Kokoszyc.

Bóg zapłać za każdy gest dobrej woli, wsparcie i pomoc w dokończeniu spraw związanych z kkościołem. Powróciła nasza stara – nowa Droga Krzyżowa.

Do Wielkiego Tygodnia w niedzielę będą tylko Msze Święte. Nie będzie Nieszporów. Nie będzie też transmisji Mszy Świętych jak dotychczas.

ksiądz proboszcz Andrzej Cioska

Wodzisław Śląski