Sakrament Eucharystii

Sakrament Eucharystii – Eucharystia jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. W życiu Kościoła Eucharystia jest szczytem działania, przez które Bóg uświęca świat oraz szczytem kultu jaki ludzie oddają Bogu. Jest pamiątką Ofiary Chrystusa, ponieważ uobecnia ofiarę, którą Chrystus złożył na krzyżu za całą ludzkość. W Eucharystii jest obecny Chrystus pod postaciami chleba pszennego i winna gronowego. Celebracja Eucharystii składa się z 2 części: liturgii słowa (głoszenie i słuchanie Słowa Bożego) oraz liturgii eucharystycznej (przygotowanie chleba i wina, modlitwa eucharystyczna i komunia). Przyjęcie komunii świętej pogłębia zjednoczenie z Chrystusem i Kościołem, ożywia miłość do bliźnich, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od przyszłych grzechów śmiertelnych. Komunii udzielić może kapłan osobie włączonej w Kościół, będącej w stanie łaski. Ważne jest również skupienie i modlitwa, zachowanie postu i postawa zewnętrzna (gesty, ubiór).

źródło „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”