Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania – Sakrament ten utwierdza chrzest i umacnia łaskę chrzcielną. Jego skutkiem jest specjalne wylanie Ducha Świętego, które silniej jednoczy z Chrystusem i Kościołem, pomnaża dary Ducha Świętego, udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej. Sakrament ten może przyjąć z rąk biskupa lub prezbitera osoba ochrzczona będąca w stanie łaski. Przyjęcie tego sakramentu dokonuje się poprzez namaszczenie świętym „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

źródło „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”