Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa – Bóg, który jest Miłością do miłości powołał także człowieka. Stwórca ustanowił przymierze małżeńskie mężczyzny i kobiety wyposażone we własne prawa. Jezus Chrystus dał łaskę do przeżywania małżeństwa w sakramentalnym wymiarze. Sakrament małżeństwa rodzi między małżonkami wieczysty węzeł, udziela łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia i wychowania dzieci. Sakrament jest ważny, gdy zawarty jest w ramach celebracji liturgicznej wobec kapłana i świadków, za zgodą małżonków (wola trwałego i wzajemnego oddania się), bez żadnego przymusu. Małżeństwa między katolikiem i niekatolikiem ochrzczonym oraz katolikiem i osobą nieochrzczoną wymagają zgody władz kościelnych. Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków, gdy z bardzo ważnego powodu ich wspólne życie staje się praktycznie niemożliwe. Osoby takie nie mogą jedna, ze względu na nierozerwalność sakramentu małżeństwa, zawrzeć nowego związku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy władza kościelna orzeknie uznanie nieważności małżeństwa.

źródło „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”