Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania – Został ustanowiony przez Chrystusa w celu nawrócenia ochrzczonych, którzy oddalili się od Niego przez grzech. Sakrament obejmuje akty człowieka (rachunek sumienia, żal za grzechy, spowiedź, wypełnienie pokuty) i rogrzeszenie kapłana, który w imię Chrystusa udziela przebaczenia. Skutkiem sakramentu jest odpuszczenie grzechów, odzyskanie stanu łaski, darowanie kary wiecznej za grzech śmiertelny oraz przynajmniej częściowe darowanie kar będących skutkiem grzechu, a także pokój sumienia, wzrost sił duchowych. Każdy wierny przynajmniej raz w roku obowiązany jest wyznać w sakramencie pokuty swoje grzechy ciężkie. Wyznanie w spowiedzi grzechów powszednich jest gorąco zalecane. Ze względu na charakter tego sakramentu spowiednik jest zobowiązany pod surowymi karami do zachowania tajemnicy odnośnie wyznanych mu w spowiedzi grzechów.

źródło „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”