Sakrament kapłaństwa

Sakrament kapłaństwa – Święcenia kapłańskie umożliwiają spełnianie posłania powierzonego przez Chrystusa Apostołom aż do końca czasów. Nazwa „święceń” pochodzi od łacińskiego słowa „ordo”, które oznacza określony stan, do którego wchodzi się za pomocą specjalnego obrzędu konsekracji pozwalającego wykonywać „świętą władzę” w imię i z mocy Chrystusa w służbie ludu Bożego. Święcenia może przyjąć tylko ochrzczony mężczyzna, bowiem Kościół czuje się zobowiązany wyborem dokonanym przez samego Pana. Sakrament ten nie może być udzielony powtórnie lub na pewien czas, gdyż wyciska niezatarty, duchowy charakter.

źródło „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”