Róże Różańcowe

ŻYWY RÓŻANIEC NASZEJ PARAFII
Nasz parafialny Kościół funkcjonuje od dnia 14 września 1977 roku. Został on wówczas poświęcony przez Księdza Biskupa Ordynariusza Herberta Bednorza.
Parafia ta została utworzona z części parafii macierzystej pod wezwaniem WNMP w Wodzisławiu Śl. tam też całe lata nasi parafianie należeli do Żywego Różańca. W chwili podziału parafii przełożoną była pani Konstantyna Skupień. Ona to przekazała członków ŻR należących do naszej parafii pani Elfrydzie Hytroszek, która od tej chwili była naszą przełożoną. W 1978 roku mieliśmy już swój Sztandar Maryjny. Poprzez te wszystkie lata towarzyszy nam przy różnych uroczystościach religijnych( Komunia św. ,Boże Ciało, Boże Narodzenie, Wielkanoc, pogrzeby i uroczystości Maryjne). Do aktywnego życia parafii i rozwoju ŻR przyczyniło się wiele osób. Przy tej okazji wspomnijmy parę nazwisk, o których warto pamiętać. Są to panie: Kuczok, Hojka, Behr, Maks, Gadaj, Koczwara, Antończyk, Reclik, Sztwiertnia, Ogrodnik, Maroszczyk, Skowronek, Sowa, Mandrela, Kufieta, Wieczorek i Brachmańska.
Od początku istnienia naszej parafii kolejnymi proboszczami, a zarazem Moderatorami byli:
Ks. Rektor Borys Kroczek – od 14. IX. 1977 r. do 13. III. 1981 r.
Ks. Jerzy Palarczyk – od 14. III. 1981 r. do 22. VIII. 1984 r.
Ks. Achilles Niesporek – od 23. VIII. 1984 r. do 23. VIII. 1996 r.
Ks. Henryk Latosi – od 24. VIII. 1996 r. – 22. VIII. 2020 r.
Od kwietnia 2005 roku, po śmierci pani Elfrydy Hytroszek, przełożoną ŻR została wybrana pani Janina Króliczek, a jej zastępcą pani Maria Grzesiek. Do ŻR należy 160 osób – 8 Róż .
Z naszych składek co roku fundujemy:
Zakupiliśmy krzesła za kwotę 1000zł w roku 2005
Ufundowaliśmy witraż nad ołtarzem za 1800zł w roku 2006
Zakupiliśmy książeczki do nabożeństwa i półki za 1500zł w roku 2007
Parafianie i członkinie Różańcowe upodobali sobie pielgrzymki z ks. Piotrem Brachmańskim.
BOŻE CIAŁO
My członkinie koła Żywego Różańca od wielu lat odpowiedzialni jesteśmy za budowę pierwszego ołtarza, który usytuowany jest przy krzyżu cmentarnym.
ZELATORKI POSZCZRGÓLNYCH RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH
1: Brachmańska Jadwiga z- ca Rogoza Halina
2: Marcol Lidia z-ca Binioszek Urszula
3: Grzesiek Maria z-ca Sowa Bronisława
4: Bojko Anna z-ca Skowronek Agnieszka
5: Groborz Łucja z-ca Wujka Alicja
6: Zając Róża z-ca Kalinowska Wanda
7: Knesz Maria z-ca Tkocz Krystyna
8: Kwiatoń Zuzanna z-ca Stęchły Ewa
Rok 2005
W tym roku członkowie Żywego Różańca pojechali na swoje rekolekcje do upragnionego Lichenia.
Rok później 2006 w dniach od 31.IV – 4 .VI nasza parafialna grupa pielgrzymkowa, której przewodził ks. Piotr Brachmański, pojechała na pielgrzymkę do Kowna i Wilna.

Każdego roku w polskich domach, wieczerze wigilijną poprzedza uroczysty rytuał łamania się opłatkiem. Tradycja spotkań opłatkowych w salce katechetycznej przy probostwie jest przez ŻR z naszej parafii kultywowane już od kilku lat. Tak też było dnia 23 stycznia 2007 roku. Wtedy to na wspólnym kolędowaniu i dzieleniu się opłatkiem spotkali się członkowie Żywego Różańca
22.X. – 25.X.2007
Przeżywaliśmy swoje Rekolekcje Maryjne w domu rekolekcyjnym w Kokoszycach
Które prowadził ks. Kazimierz Czempiel.

Mamy też swój udział w pracach na rzecz rozbudowy naszej świątyni:
Jesteśmy fundatorami jednego z małych witraży znajdujących się w górnym rzędzie okien,
Zakupiliśmy część krzeseł, które stoją w środkowych rzędach kościoła,
Dołożyliśmy się do zapłaty za posadzkę z marmuru, którą położono w prezbiterium w 2007 roku.

ROK 2008
TO ROK PIELGRZYMKI P0 SANKTUARIACH EUROPY
26 czerwca – 3 lipca
Stałe punkty pielgrzymowania to codzienna Msza św., modlitwa poranna, oraz rozważania Tajemnic Różańca św.

Rok 2009
16 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Róż Żywego Różańca.
Po mszy św. 35 osób spotkało się przy wspólnym stole, aby podzielić się opłatkiem i podsumować miniony rok w naszej wspólnocie.
PORUSZONO TEMATY :
Rozliczenie finansów, zbiórka składek, statystyka, przyjęcie nowych kandydatów
Sprawa kroniki, Boże Ciało, organizacja rekolekcji…

22 czerwca – 1 lipca
Dzięki Świętej Bożej Opatrzności po raz kolejny w ziemskim życiu stworzyliśmy wyjątkową wspólnotę pielgrzymkową
tym razem do STAROŻYTNEGO BIZANCJUM

12.08. to CZERNA – KRAKÓW – ŁAGIEWNIKI – WADOWICE
Od 21 – 23 sierpnia nasza grupa różańcowa uczestniczyła w rekolekcjach w LICHENIU
ROK 2010
TO ROK KAPŁAŃSKI
poświęcony Janowi Marii VIANNEY – PATRONOWI PROBOSZCZÓW
PARAFIALNA pielgrzymka 16 – 25. 04.
Wsłuchując się w słowa Papieża Pielgrzyma wyruszyliśmy na pielgrzymie szlaki Włoch. Głównym celem było przywiezienie do naszej parafii relikwii św. ojca PIO

8 października nasi parafianie zebrali się pod krzyżem przydrożnym przy ulicy Pszowskiej na nabożeństwie poświęcenia odnowionego krzyża.
Wśród gości byli:
Ks. Prałat Bogusław Płonka, ks. Proboszcz Henryk Latosi, prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego M Kieca, rzeźbiarz H Piechaczek.
Koszty renowacji poniósł Urząd Miasta.
Krzyż ten został ufundowany przez Johanna Nowaka i jego żonę Franciszkę w 1895 roku, otoczony opieką mieszkańców z ulic Pszowskiej i Koszykowej

Rok 2011
Pielgrzymka szlakiem sanktuariów Polski
21 – 25 września
Była to kolejna pielgrzymka organizowana przez naszą Parafię i członków Różańca. Tym razem poznawaliśmy sanktuaria Polski Wschodniej.
„Boże, Ty powołałeś nas do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi…”
z modlitwy z Ojczyznę podczas nabożeństw różańcowych.

Boże Ciało – 2012
7 czerwca przypadła uroczystość Bożego Ciała. Hasło ołtarza, który został przygotowany przez Róże 5 i 6 brzmiało:
„ Maryja Drogą Kościoła”.
Szczególne podziękowania z pracę i zaangażowanie ślemy p. Stanisławowi Czaplickiemu, który przyciął drzewa w pobliżu Krzyża. Dziękujemy także zastępczyni naszej przełożonej p. Marii Grzesiek. Otrzymaliśmy sporą ilość kwiatów ogrodowych za sprawą p. Urszuli Adamiak i p. Zającowej. Dziękujemy również osobom, które złożyły ofiary pieniężne na kwiaty.
Rok wiary
Pięćdziesiąt lat od otwarcia Soboru Watykańskiego II
11 października 2012 roku rozpoczął się ROK WIARY, który trwać będzie do Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2013 roku.
W sobotę 20 października 2012 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka Żywego Różańca Archidiecezji Katowickiej, w której wzięło udział ponad 3 tysiące osób, którym towarzyszyły dziesiątki sztandarów reprezentujących około 130 parafii.
Delegacja z naszej parafii wraz ze sztandarem Maryjnym również brała udział.
Jako członkowie Żywego Różańca posiadamy legitymację przynależności do wspólnoty. Uzyskujemy wiele odpustów w ciągu całego roku kościelnego.
Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują.
Modlitwa Różańcowa zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w 1826 roku.
Żywy Różaniec jest wspólnotą osób z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej.
Każdy z członków Żywego Różańca na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:
W dzień przyjęcia do Żywego Różańca, 25 grudnia, 2 lutego, Zwiastowanie Pańskie, Zmartwychwstanie, 8 grudnia, 15 sierpnia, oraz 7 października.
WIELKANOCNY KONWENT KAPLANÓW DEKANATU WODZISŁAWSKIEGO 6 KWETNIA 2013 ROKU
Spotkali się wszyscy kapłani przy ołtarzu w naszym kościele, aby podziękować Chrystusowi za dar kapłaństwa. Uroczystość została poprzedzona modlitwą różańcową prowadzoną przez przedstawicieli żywego Różańca i parafian.
W trwającym Roku Wiary w strugach deszczu 30 maja odbyło się Boże Ciało.
Dnia 19 października odbyła się II Archidiecezjalna Pielgrzymka Żywego Rżańca tym razem do Bazyliki św. Antoniego w Rybniku. Z naszej parafii wraz ze sztandarem uczestniczyła delegacja w osobach
Maria Grzesiek, Barbara Witos, Krystyna Wojciechowska i Jerzy Skupień.

W roku 2014
18 października
podczas archidiecezjalnej pielgrzymki żywego Różańca
Metropolita katowicki zachęcał do jak najczęstszego sięgania po różaniec.
Warto pamiętać również o zmarłych członkach Żywego Różańca w modlitwie….

 

 

 

Wodzisław Śląski