Sakrament namaszczenia chorych

Sakrament namaszczenia chorych – Wypełniając swej zadania Kościół otacza chorych opieką, modlitwą wstawienniczą oraz specjalnym sakramentem ustanowionym przez Chrystusa, czyli sakramentem namaszczenia chorych. Sakrament ten udziela specjalnej łaski, która jednoczy chorego z męką Chrystusa, daje pocieszenie oraz przebaczenie grzechów, jeżeli chory nie mógł się wyspowiadać. Namaszczenie przygotowuje chorego na przejście do domu Ojca, niekiedy, jeśli taka jest wola Boża, prowadzi do uzdrowienia ciała. Sakrament z rąk kapłana może przyjąc osoba wierząca, której z powodu choroby lub starości zagraża śmierć. Ponownie sakrament można przyjąć w razie pogłębienia choroby lub nowej, ciężkiej choroby.

źródło „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”