Z życia parafii

KRONIKA PARAFIALNA

W ROKU 1975 PARAFIA WODZISŁAW OTRZYMAŁA ZEZWOLENIE NA ROZBUDOWĘ KAPLICY CMENTARNEJ. ZBUDOWANO KOŚCIÓŁ HALOWY W NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURZE KRYTY STROPODACHEM. PREZBITERIUM CENTRALNE, DOSTOSOWANE DO WYMOGÓW WSPÓŁCZESNEJ LITURGII.
STACJA DUSZPASTERSKA POD WEZWANIEM PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO POWSTAŁA DEKRETEM KS. BISKUPA HERBERTA BEDNORZA NR. LW VII – 827/77 Z DNIA 10 IX 1977 R.
POŚWIĘCENIA KOSCIOŁA DOKONAŁ KS.BISKUP ORDYNARIUSZ H. BEDNORZ W DNIU 14.IX.1977 W OBECNOŚCI DUCHOWIEŃSTWA I LICZNYCH WIERNYCH WODZISŁAWIA ŚL.
GODNYM UWAGI JEST FAKT, ŻE KOŚCIÓŁ POWSTAŁ WYŁĄCZNIE Z OFIAR WIERNYCH WODZISŁAWIA.
BRAK PROBOSTWA I SALKI KATECHETYCZNEJ I KANCELARI UTRUDNIAŁ DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKĄ DLA TEJ CZĘŚCI WODZISŁAWIA GDZIE ZNAJDOWAŁ SIĘ KOŚCIÓŁ.
Z KONIECZNOŚCI BYŁO ZWIĄZANIE Z PARAFIĄ MACIERZYSTĄ .
KS.REKTOR BORYS KROCZEK MIESZKAŁ W DOMU PRZEZNACZONYM DLA EMERYTÓW PRZY ULICY SZKOLNEJ 2. STOŁOWAŁ SIĘ NA PROBOSTWIE ZA ZGODĄ KS. DZIEKANA KAZIMIERZA HURSKIEGO.
WIARA W PARAFI UTRZUMUJE KS.KROCZEK JEST TRADYCYJNA. SĄ TU UCZYNNI WODZISŁAWIANIE, KTÓRZY WYBUDOWALI SOBIE DOMKI JEDNORODZINNE,MAJĄ TROCHĘ POLA „ MINI GOSPODARSTWO” , NIE MA OSIEDLA.
SĄ TU W WIĘKSZOŚCI RODZINY WIEKU ŚREDNIEGO, TRZA ICH ZACHĘCIĆ DO GORLIWEGO UCZĘSZCZANIA NA KATECHIZACJĘ DLA DOROSŁYCH. DZIECI UCZĘSZCZAJĄ REGULARNIE NA KATECHIZACJĘ.
WIĘKSZOŚC UCZĘSZCZA REGULARNIE NA MSZĘ ŚW. NIEDZIELNE I ŚWIĄTECZNE, PRZYSTĘPUJE DO SAKRAMENTÓW ŚW.
KATECHIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZI SIĘ ŁĄCZNIE Z PARAFIĄ MACIERZYSTĄ.
MSZE ŚW.W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA CELEBROWANE O GODZINIE 8.00 i 10.00 ,
W RAZIE POTRZEBY O ODZINIE 11.00.
W TYGODNIU W PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ, PIĄTEK I SOBOTĘ O GODZINIE 17.00
WE WTOREK ,CZWARTEK O GODZINIE 7.00
MSZE ŚW.WIECZORNE BYŁY LICZNIEJ UCZĘSZCZANE, PONIEWAŻ WIERNI ŁĄCZYLI JE Z NAWIEDZENIEM GROBÓW NA CMENTARZU.

21 września 1980
WIZYTUJE STACJĘ DUSZPASTERSKĄ KS. BP. CZESŁAW DOMIN. O GODZINIE 11.00 PRZYBYWA DO STACJI DUSZPASTERSKIEJ W OBECNOŚCI KS. DZIEKANA K. HURSKIEGO.
KSIĘDZA BISKUPA OCZEKIWAŁ REKTOR STACJI KS. B. KROCZEK WRAZ Z KS. PROBOSZCZEM
EWALDEM KASPERCZYKIEM.
KS. BP PRZYBYŁ DO KOŚCIOŁA, GDZIE PRZYWITAŁ GO JANUSZ SZEWCZYK Z V KLASY I GRAŻYNA KOCUREK Z KLASY IV. NASTĘPNIE W IMIENIU CAŁEJ PARAFII PRZYWITAŁ KS. BISKUPA GÓRNIK WŁADYSŁAW SKOWRONEK, A PO NIM PRZEMÓWIŁ KS. REKTOR KROCZEK.
PO MSZY ŚW. KS. BISKUP I TOWARZYSZĄCY MU KSIĘŻA UDALI SIĘ NA GRÓB KS. PROBOSZCZA KUCZERY, GDZIE ODMÓWILI MODLITWY.
O GODZ. 15.00 ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE KS. BISKUPA Z RODZICAMI MAŁYCH DZIECI I PRZEDSZKOLAKAMI. W IMIENIU RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH PRZEMÓWIŁA PANI BAŃCZYK, ZAPEWNIAJĄC O RELIGIJNYM WYCHOWANIU NAJMŁODSZEGO POKOLENIA.
O GODZINIE 15.30 ODBYŁO SIĘ WSPÓLNE ZEBRANIE DRP I ZESPOŁU CHARYTATYWNEGO W LICZBIE 15 OSÓB. W IMIENIU ZEBRANYCH KS. BISKUPA PRZYWITAŁA PANI KUCZOK.
W TRAKCIE SPOTKANIA PORUSZONO SPRAWĘ ULIC NALEŻĄCYCH DO PARAFII W JEDŁOWNIKU, KTÓRYCH MIESZKAŃCY UCZĘSZCZAJĄ DO KOŚCIOŁA KRZYŻA ŚW. ZE WZGLĘDU NA KRÓTSZĄ ODLEGŁOŚĆ.
KS. BISKUP STWIERDZIŁ, BY PRZY USTALANIU ULIC GRANIC PARAFII WZIĄĆ POD UWAGĘ NASTĘPUJĄCE ULICE : WOLNOŚCI OD IZBY PORODOWEJ WŁĄCZNIE, MONIUSZKI, CZĘŚĆ CZYŻOWICKIEJ, RZECZNĄ, ŁĄKOWĄ I BIENI.
USTALONO ,ŻE DO STACCJI DUSZPASRESKIEJ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. NALEŻĄ NASTĘPUJĄCE ULICE:
BOCZNA, BOGUMIŃSKA, DO NUMERU 42, CICHA, CZYŻOWICKA DO NUMERU 31, KAROLA MARKSA, KOSZYKOWA, MARCHLEWSKIEGO DO NUMERU 21, PARTYZANTÓW, PSZOWSKA DO NUMERU 81, SKRZYSZOWSKA DO NUMERU 66, STASZICA, WIKLINOWA, WILCZA.

22 grudnia 1980
WIKARIUSZEM EKONOMEM NOWO ERYGOWANEJ PARAFII BISKUP KATOWICKI MIANOWAŁ KS. JERZEGO PALARCZYKA. KS. REKTOR BORYS KROCZEK ZOSTAJE PRZENIESIONY DO NOWEGO BYTOMIA.

14 marca 1981
KS. BISKUP MIANUJE KS. JERZEGO PALARCZYKA PROBOSZCZEM PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.

6 kwietnia 1981
OTRZYMANO ZEZWOLENIE NA BUDOWĘ PROBOSTWA I SALEK KATECHETYCZNYCH.

12 czerwca 1981
WSZCZĘTO DZIAŁANIA O PRZEKAZANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ.

17 lipca 1981
AKTEM NOTARIALNYM DOKONANO ZMIANY WŁASNOŚCI MIESZKANIOWEJ
p. WĘGRZYK NA RZECZ RZYMSKO-KATOLICKIEJ PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.

14 sierpnia 1981
PRZYSTĄPIONO DO BUDOWY PROBOSTWA.

20 września 1981
ODPUST PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
UROCZYSTĄ SUMĘ CELEBROWAŁ KS. BRONISŁAW KUCZERA Z BIERUNIA NOWEGO.
SŁOWO BOŻE SKIEROWAŁ DO ZEBRANYCH DZIEKAN DEKANATU WODZISŁAWSKIEGO
KS. KAZIMIERZ HURSKI.
KATECHEZA DZIECI I MŁODZIEŻY ODBYWA SIĘ DOTYCHCZAS W TYMCZASOWEJ SALCE URZĄDZONEJ NA CHÓRZE W KOŚCIELE. DZIECI I MŁODZIEŻ DOSTRZEGAJĄC UTRUDNIENIA W KATECHIZOWANIU CHĘTNIE POMAGAJĄ PRZY BUDOWIE PROBOSTWA I SALEK KATECHETYCZNYCH. NA APEL O POMOC PRZY BUDOWIE ODPOWIADAJĄ LICZNĄ OBECNOŚCIĄ PARAFIANIE.
BUDOWA PROBOSTWA I SALEK KATECHETYCZNYCH TRWAŁA TRZY MIESIĄCE.
CAŁOŚCIĄ PRAC KIERUJE P. ŚWIĘTEK Z UL. CZYŻOWICKIEJ. NADZORUJE BEZINTERESOWNIE INŻ. DRAGON Z UL. PARTYZANTÓW.
17 LISTPADA 1981 ZAKOŃCZONO BUDOWĘ W STANIE SUROWYM.
W NOWYM DOM PARAFIALNY KS. PROBOSZCZ JERZY PALARCZYK WPROWADZIŁ SIĘ 17 WRZEŚNIA 1982 ROKU.
KOSZT BUDOWY 3.200.000 / TRZY MILIONY DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH.

20 września 1982
ODPUST POWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
PARAFIA PO RAZ PIERWSZY PRZYJMUJE KSIĘŻY DEKANATU WODZISŁAWSKIEGO W NOWO WYBUDOWANYM PROBOSTWIE. UROCZYSTĄ SUMĘ ODPUSTOWĄ CELEBROWAŁ KS. JAN TOMICZEK, PROBOSZCZ W ORZECHU. KAZANIE WYGŁOSIŁ KS. JÓZEF PRZYBYŁA.
21 WRZEŚNIA KS. BP HERBERT BEDNORZ POŚWIĘCIŁ NOWY DOM PARAFIALNY.
24 CZERWCA 1983 ROKU ZŁOŻONO W KOŚCIELE DWA DZWONY O ŁĄCZNEJ WADZE 331 KG. WYKONAWCĄ JUŻ ODLANYCH DZWONÓW BYŁA WALERIA FELCZYŃSKA, ORAZ JANUSZ FELCZYŃSKI Z PRZEMYŚLA.
FUNDATORAMI DWONÓW W ROKU 1983 DLA PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIETEGO BYLI ; BOLESŁAW SPENDEL OJCIEC I ZBIGNIEW SPENDEL SYN Z ULICY CZYŻOWICKIEJ. RODZINY OBU PANÓW UFUNDOWAŁY DLA NASZEGO KOŚCIOŁA PO JEDNYM DZWONIE.

19 września 1983
ODPUST PARAFIALNY
SUMĘ ODPUSTOWĄ ODPRAWIŁ I SŁOWO BOŻE DO WIERNYCH SKIEROWAŁ KS. PROBOSZCZ Z MARKLOWIC KS. JÓZEF SKORNIA.
20 WRZEŚNIA KS. BP HERBERT BEDNORZ POŚWIĘCIŁ NOWE DZWONY, ORAZ ODPRAWIŁ UROCZYSTĄ MSZĘ ŚW. ZA FUNDATORÓW, OFIARODAWCÓW, ORAZ WSZYSTKICH, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO ICH POWSTANIA.
W PIĘKNEJ I PODNIOSŁEJ UROCZYSTOŚCI WZIĘLI UDZIAŁ KSIĘŻA NASZEGO DEKANATU, ORAZ LICZNI ZGROMADZENI WIERNI.
17 GRUDNIA ZAKUPIONO NOWE ORGANY TYPU B-2 ZA CENĘ 85 TYSIĘCY ZŁOTYCH, ORAZ ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY ELTRON 60 ZA CENĘ 31TYSIĘCY 600 ZŁOTYCH.
KOLEKTA JEDNEJ NIEDZIELI POKRYŁA KOSZTY ZAKUPU NOWYCH ORGANÓW,
na których grała siostra Albertona ze zgromadzenia sióstr Karola Boromeusza z ulicy Małej w Wodzisławiu, grając codziennie rano w parafii „ na dole” na rynku, wieczorem „na górze” u nas.
20 KWIETNIA 1984 POŁOŻONO ASFALT NA DRODZE PROWADZĄCEJ DO PROBOSTWA
10 MAJA ZAKOŃCZONO MALOWANIE KOŚCIOŁA
11 SIERPNIA ZABEZPIECZONO DACH KOŚCIOŁA I DOMU PARAFIALNEGO PRZEZ POŁOŻENIE PAPY.
23 SIERPNIA 1984 ROKU NASTĄPIŁA ZMIANA DUSZPASTERSKA W PARAFII.

DNIA 23 SIERPNIA 1984 ROKU
NASTĄPIŁA ZMIANA DUSZPASTERSKA W PARAFII POD WEZWANIEM
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.
DEKRET KS. PROBOSZCZ ACHILLES NIESPOREK – JAWORZYNKA
MIANUJĘ KS. PROBOSZCZA PO MYŚLI KAN. 539-KPK ADMINISTRATOREM PARAFII POD WEZWANIEM PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Z DNIEM 23 SIERPNIA 1984 ROKU.
PARAFIĘ NALEŻY OBJĄĆ W DRODZE TRADYCJI PRZY UDZIALE KS. DZIEKANA,
A PROTOKÓŁ Z TRADYCJI PRZESŁAĆ DO KURII DIECEZJALNEJ. DOTYCHCZASOWY PROBOSZCZ PARAFII TUTEJSZEJ ZOSTAŁ MIANOWANY ADMINISTRATOREM PARAFII POD WEZWANIEM ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W JAWORZYNCE.
PO ZATWIERDZENIU PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH – KS. ACHILLES NIESPOREK ZOSTAŁ MIANOWANY Z DNIEM 20 WRZEŚNIA 1984 ROKU PROBOSZCZEM
PARAFII POD WEZWANIEM PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.
POPRZEDNI KS.PROBOSZCZ JERZY PALARCZYK OD CZASU MIANOWANIA GO PROBOSZCZEM TO JEST OD DNIA 14 MARCA 1981 , DOKONAŁ W PARAFII WIELE WSPANIAŁYCH RZECZY. WYSTARCZY PODKREŚLIĆ WYBUDOWANIE PROBOSTWA I SALEK KATECHETYCZNYCH, CO W OWYCH CZASACH NIE BYŁO ŁATWE.
OD WRZEŚNIA 1984 ROKU POMAGA W PRACY KATECHETYCZNEJ NOWA KATECHETKA – PANI KLARA WRONA – UCZĄCA RÓWNOCZEŚNIE W PARAFII
POD WEZWANIEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYII PANNY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. W CZASIE ODWIEDZIN DUSZPASTERKICH (KOLĘDA) ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WIERNYMI NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ. WIĘKSZOŚĆ WIERNYCH CIĄGLE JESZCZE NIE POTRAFIĄ PRZYZWYCZAIĆ SIĘ DO NASZEGO KOŚCIOŁA (zwanego nieraz „AKWARIUM”).
Ma on trzy ściany ze zwykłego szkła okiennego. Wierni krępują się chwilę pozostać po mszy św. na prywatnej modlitwie, bowiem ludzie przechodzący obok kościoła, komentują nieraz taką modlitwę jako „udawaną pobożność”. Brak ustronnego miejsca na prywatne rozmyślanie jest wielkim minusem tego kościoła ze względu na wspomniane wyżej szklane ściany.
W marcu 1985 roku zainstalowano w kościele elektroniczne urządzenie alarmowe, które zabezpiecza tabernakulum przed włamaniem. Ponadto wykonano obudowę organów elektronowych, łatwych do wyniesienia z kościoła. W DRUGĄ NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ROKU 1985 – oddajemy uroczyście cześć Miłosierdziu Bożemu. W tym dniu poświęciliśmy obraz Jezusa Miłosiernego. Ikona Jezusa o łagodnym obliczu wskazującego na niewidoczne serce, z którego tryskają promienie łask, Jezusa błogosławiącego, wzywającego do zaufania. Zdobywa coraz więcej czcicieli. Obraz został wykonany przez naszą parafiankę panią ludmiłę Szczęsny, zamieszkałą przy ul. Czyżowickiej. ( koszt 30 tys. Zł ).
Po długich perturbacjach dotarł do naszej parafii kielich mszalny ze Stanów Zjednoczonych. Jest to dar pani Walerii Kleszcz, która wyemigrowała z Wodzisławia do USA. Kielich ten został przesłany do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża świętego w Wodzisławiu śl. Jako VOTUM wdzięczności za otrzymane łaski w naszym kościele.

W UROCZYSTOŚC ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W ROKU 1985
ODBYŁA SIĘ W KATEDRZE CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH – KONSEKRACJA NOWEGO BISKUPA ORDYNARIUSZA KS. DRA DAMIANA ZIMONIA.

W SOBOTĘ 9 LISTOPADA 1985 ROKU

ROZPOCZĘŁA SIĘ W NASZEJ PARAFII WIZYTACJA KANONICZNA SPOTKANIEM KS. BISKUPA ORDYNARIUSZA W KOŚCIELE O GODZ. 12.00 Z MATKAMI Z MAŁYMI DZIEĆMI.
O GODZINIE 14.00 NASTAPIŁ OBJAZD GRANIC PARAFII W CZASIE KTÓREGO ZAUWAŻONO KONIECZNOŚĆ ZMIAN GRANIC Z PARAFIĄ JEDŁOWNIK.
KOLEJNYM PUNKTEM WIZYTACJI BYŁO SPOTKANIE NA PROBOSTWIE Z NAUCZYCIELAMI. KS. BISKUP ORDYNARIUSZ ZACHĘCIŁ OBECNYCH NAUCZYCIELI DO OFIARNEGO KSZTAŁTOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY I NA TEN TRUD UDZIELIŁ OBECNYM SWEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.
O GODZINIE 16.00 ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ I ZESPOŁU CHARYTATYWNEGO NA PROBOSTWIE. SPOTKANIE ROZPOCZĘŁO SIĘ DYSKUSJĄ NA TEMAT WOLNYCH CHRZEŚCIJAN. JAKO PIERWSZA GŁOS ZABRAŁA PANI JOANNA DRAGON, KTÓREJ CZWORO DZIECI PRZESZŁO DO WOLNYCH CHRZEŚCIJAN. PO LITURGICZNYM POWITANIU WITAŁY KS. BISKUPA DZIECI I PRZEDSTAWICIEL RADY DUSZPASTERSKIEJ ORAZ PROBOSZCZ, KTÓRY PRZEDSTAWIŁ RYS HISTORYCZNY TEJ MŁODEJ PARAFII I OMÓWIŁ PROBLEMY NURTUJĄCE WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ. NASTĘPNIE ROZPOCZĘŁA SIĘ MSZA ŚW.,
KTÓREJ PRZEWODNICZYŁ KS. BISKUP ORDYNARIUSZ. KONCELEBROWALI KS. DZIEKAN ALFRED WLOKA I MIEJSCOWY PROB. KS. ACHILLES NIESPOREK.
W CZASIE MSZY ŚW. 53 OSOBY PRZYJĘŁY SAKRAMENT BIERZMOWANIA. PO MSZY ŚW. SPOTKAŁ SIĘ KS. BISKUP W KOŚCIELE Z CAŁĄ MŁODZIEŻĄ NASZEJ PARAFII. MŁODZIEŻ OPRACOWAŁA NABOŻEŃSTWO POŚWIĘCONE DUCHOWI ŚW. I JEGO ROLI W ŻYCIU CZŁOWIEKA.
W RAMACH WIZYTACJI KANONICZNEJ W PARAFII NASZEJ ODBYŁO SIĘ NABOŻEŃSTWO W SOBOTĘ 9 LISTOPADA BR. ZA ZMARŁYCH SPOCZYWAJĄCYCH NA CMENTARZU WOKÓŁ KOŚCIOŁA.
W DRUGIM DNIU WIZYTACJI KS. BISKUP WYGŁOSIŁ HOMILIĘ W CZSASIE MSZY ŚW. O GODZ. 8.00 DLA STARSZEJ GENERACJI PARAFII I CHORYCH.
PO ŚNIADANIU UROCZYSTA MSZA ŚW. PONTYFIKALNA. W HOMILII KS. BISKUP ORDYNARIUSZ PODKREŚLIŁ ZNACZENIE ŁASKI WIARY W ŻYCIU CZŁOWIEKA. NA ZAKOŃCZENIE MSZY ŚW. KSIĄDZ BISKUO UDZIELIŁ CAŁEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ SWEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.

ROK 1986 –
w czasie wakacji przeprowadzono remont domu katechetycznego. Malowano wszystkie salki i korytarze. We wszystkich pomieszczeniach łącznie z korytarzami założono boazerię z płyt pilśniowych na wysokości 150 cm, aby uchronić ściany od zniszczenia.
Od niedzieli do piątku tj. od 20 – 24 X 1986 r. odbywało się w naszym kościele studium przedmałżeńskie dla młodzieży klas trzecich szkół średnich i zawodowych. Po skończonym studium młodzież otrzymała dyplomy.

ROK 1987 –
Z WIELKIMI KŁOPOTAMI ZACZĘLIŚMY ORGANIZOWAĆ MATERIAŁY: JAK CEMENT, WAPNO, AŻ Z OPOLA, ABY W CZASIE WAKACJI ROZPOCZĄĆ TYNKOWANIE DOMU KATECHETYCZNEGO I PROBOSTWA.
OBA BUDYNKI BYŁY W SUROWYM STANIE, BUDOWANE W POŚPIECHU STĄD LICZNE PRZEŚWITY MIĘDZY CEGŁAMI. TRUDNO BYŁO OGRZAĆ DOM KATECHETYCZNY.
W CIĄGU TRZECH TYGODNI OTYNKOWALIŚMY PROBOSTWO I DOM KATECHETYCZNY.
BYŁO CZTERECH TYNKARZY PŁATNYCH, ZAŚ ROBOTY POMOCNICZE JAK: PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY, BUDOWA RUSZTOWANIA WYKONANO W CZYNIE SPOŁECZNYM.
KOSZTORYS WYKONANEJ PRACY WYNOSIŁ OKOŁO 1 MILIONA ZŁ.
W KOŚCIELE ZAINSTALOWANO NOWE OGRZEWANIE. ZAINSTALOWANO 10 OGRZEWACZY WNĘTRZOWYCH TYPU „ SILESIA” Z TERMOREGULATOREM. OGRZEWACZ WNĘTRZOWY, OLEJOWY POZWALA NA UTRZYMANIE STAŁEJ TEMPERATURY W KOŚCIELE.
INNY RODZAJ OGRZEWANIA JEST NIEMOŻLIWY, GDYŻ WOKÓŁ KOŚCIOŁA SĄ GROBY Z CENNYMI POMNIKAMI, CO UNIEMOŻLIWIA DOWÓZ OPAŁU DO KOŚCIOŁA.

WYKONANA Z KAMIENIA I OZDOBIONA TRZEMA PŁASKORZEŹBAMI CHRZCIELNICA. WIEKO PRZYKRYWAJĄCEJ MISĘ KRYSZTAŁOWĄ Z WODĄ CHRZCIELNĄ WYKONAŁ METALOPLASTYK Z MIEDZI.
W GRUDNIU TEGO ROKU ZAPROJEKTOWAŁ I WYKONAŁ DLA NASZEGO KOŚCIOŁA NOWĄ CHRZCIELNICĘ PAN HENRYK PIECHACZEK Z WODZISŁAWIA.

ROK 1988
„ Z radością informujemy wszystkich diecezjan kapłanów, siostry zakonne i świeckich katolików, że Ojciec św. Jan Paweł II zamianował nowego Biskupa pomocniczego dla naszej Diecezji. Jest nim Ks. Dr Gerard Bernacki , profesor Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach”.
TAK ZACZYNA SIĘ KOMUNIKAT KS. BISKUPA ORDYNARIUSZA O MIANOWANYNIU NOWEGO BISKUPA W DZIECEZJI KATOWICKIEJ.
BISKUP PRZYJĄŁ ŚWIĘCENIA BISKUPIE W KATEDRZE CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH , W SOBOTĘ 16 KWIETNIA 1988 ROKU.
Parafia nasza wzięła udział w I Kongresie Eucharystycznym Kościoła katowickiego , który trwał od 14 maja do 5 czerwca 1988 r. Kongres Eucharystyczny mocno ożywił życie eucharystyczne w wielu parafiach
Na czas kongresu nasza parafia zafundowała sobie nowy baldachim. Został wykonany przez siostry Boromeuszki w Piekarach Śląskich.
Podczas wakacji wierni naszej parafii upodobali sobie pielgrzymki autobusem do Sanktuariów Maryjnych pod przewodnictwem kleryka Piotra Brachmańskiego.
W miesiącu lipcu 1988 rozpoczęliśmy malowanie kościoła. Praca trwała pięć tygodni. Większość prac malarskich wykonali parafianie w czynie społecznym na rzecz swojego kościoła.

Rok 1989
– to wielkie kłopoty z pochówkiem zmarłych. Mówi o tym notatka z prasy.
„ kierując się zapotrzebowaniem społecznym wybudowano w Wodzisławiu ( przy ul. Bogumińskiej) „okazały” cmentarz komunalny”.
Odpowiadając na podstawowe pytanie – co stoi na przeszkodzie ? odpowiadam – wierni wszystkich parafii wodzisławskich nie chcieli być pogrzebani na cmentarzu komunalnym , nie poświęconym.
Władze zaś miejskie nie wyrażały zgody na uroczyste poświęcenie cmentarza, a zwłaszcza na umieszczenie Krzyża w kaplicy cmentarnej.
Ostatecznie cmentarz poświęcono bardzo uroczyście 2 listopada1989 r. z ks. Dziekanem na czele. Były to jednak już czasy zwycięstwa „ solidarności” i odnowy demokratycznej.
12 kwietnia 1989 roku zmarł Biskup Herbert Bednorz, emerytowany ordynariusz Diecezji Katowickiej. Jako czwarty z kolei rządca Kościoła Katowickiego. Cieszył się wielkim autorytetem, oraz przywiązaniem do ludu górnośląskiego. Świadczy o tym notatka z prasy świeckiej, Dziennika Zachodniego z dnia 13.IV.1989r.
„Bp Herbert Bednorz był rodowitym Ślązakiem…..najlepiej się czuł wśród ludzi pracy..”
„ 12 kwietnia rano dzwony katedry katowickiej dzwoniły dłużej, jakby posępniej… Póżniej dotarła wieść o zgonie Biskupa Robotników. I chociaż to musiało nastąpić – przecież żal…”

Sprawozdanie z Parafialnej Pielgrzymki do Woli Gułowskiej, Leśnej Podlaskiej i Kodnia. Pielgrzymka miała miejsce w dniach od 26 -28 czerwca 1989
Wzięło w niej udział 47 osób z parafii Podw. Krzyża św. z Wodzisławia. Wyjazd nastąpił w poniedziałek-26.VI.1989 roku o godzinie 4:30 z parkingu obok cmentarza przy ulicy Pszowskiej.
Pielgrzymkę przygotował i prowadził diakon Piotr Brachmański przy pomocy kleryka Janusza Szewczyka – po I roku, i neokleryka Tomasza Trunka.

Rok 1990
W maju 1990 roku parafia nasza przeżywała wielką radość. Dwóch diakonów naszej parafii otrzymało świecenia kapłańskie i odprawiło swoje prymicje we własnym macierzystym kościele.
Swą pierwszą mszę św. odprawił w naszym kościele w sobotę 19 maja ks. Piotr Brachmański
który otrzymał święcenia kapłańskie w sobotę 12 maja b. r. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

W sobotę 26 maja odbyła się druga uroczystość prymicji kapłańskich. Swą pierwszą mszę św. w naszym kościele odprawił parafianin O. Damian Cichy ze Zgromadzenia Ojców Werbistów, który otrzymał święcenia kapłańskie 12 maja b. r. w Domu Generalnym Zgromadzenia w Pieniężnie.

W dniach 15 i 16 października 1990 r. miała miejsce wizytacja kanoniczna w naszej parafii.
Wizytację przeprowadził ks. Biskup Gerard Bernacki.
O godzinie 17:30 odbyło się liturgiczne przywitanie ks. Biskupa, który udzielił sakramentu bierzmowania 47 osobom.
Ks. Biskup w homilii podkreślił, że jest to dla parafii szczególne zesłanie Ducha Świętego, niejako Zielone Święta, które powinna przeżywać cała wspólnota parafialna.
Podczas spotkania z nauczycielami poruszono problem wprowadzenia katechezy do szkoły, akcentując nie zawsze poprawną postawę w jej odbiorze przez nauczycieli związanych szczególnie z poprzednim systemem.
Ks. Biskup podkreślił, że szkoła, rodzina i Kościół mają jedną płaszczyznę wychowawczą.
Ówcześni nauczyciele pochodzący z naszej parafii:
Marcol Lidia, Adamczyk Aurelia, Dragon Maria, Tkocz Bernardyna, Warzycha Katarzyna, Serzysko Jadwiga, Sobik Henryk, Głód Barbara, Frąc Maria
Spendel Teresa, Maleńska Donata Kacki Elżbieta ,Cichy Elżbieta

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA
pw. św. Herberta w Wodzisławiu śląskim.

Rok 1991
Na cmentarzu parafialnym ( cmentarz jest własnością parafii macierzystej Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu) stoi krzyż kamienny oraz figura świętego Jana Nepomucena. Obie rzeźby od lat nie konserwowane i zaniedbane.
Nasza parafia choć nie jest właścicielem cmentarza postanowiła odnowić wspaniałe dzieła sztuki religijnej. Pracy tej podjęła się firma malarska pana Józefa Frąca. Uzupełniono ubytki, zakonserwowano i pomalowano.
Tak odnowione rzeźby cieszą oko ludzkie i są miejscem, gdzie bardzo wielu wiernych naszego miasta zatrzymuje się by odmówić modlitwę za swoich zmarłych. ( wartość prac wyniosła 1.200,000 -zł)
Historię figury św. Jan Nepomucena zamieścił Dziennik Zachodni – 27.IV.1993 r.
W tym roku miał miejsce remont domu katechetycznego.
Remont całego domu, malowanie oraz konserwacja dachu kosztowało 3.500,000, – zł. Chociaż nauka religii odbywa się w szkole, to jednak w domu katechetycznym odbywa się wiele zajęć.
Są tam spotkania: Dzieci Maryi, ministrantów, kursy dla lektorów. Maja tam miejsce spotkania z rodzicami, nauki przedślubne, kursy przedmałżeńskie oraz spotkania z Radą Duszpasterską.
Na Jasnej Górze w dniach od 14-15 sierpnia 1991r. – odbył się VI Światowy Dzień Młodzieży.
Ojciec święty Jan Paweł II wybrał hasło VI Światowego Dnia Młodzieży – słowa św. Pawła Apostoła: „ Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”.
W sierpniu szła pieszo ku Jasnej Górze rzesza młodych Polaków i pielgrzymów z całego świata. W tym także młodzież z naszej parafii w liczbie 38 – osób oficjalnie zgłoszonych.
Rok 1992
W naszych czasach mają miejsce niszczenie i profanowanie nagrobków i krzyży nagrobnych. Profanacji nie uniknął i nasz cmentarz.
Opis oraz zdjęcia z poniszczonych nagrobków zamieszczony w gazecie lokalnej „ Nowiny”.
„ w nocy z 13/14 lutego chuligani zniszczyli i sprofanowali łącznie na dwóch cmentarzach 68 nagrobków i krzyży nagrobnych”.

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
Bullą „TOTUS TUUS POLONIAE POPULUS” z dnia 25 marca 1992 roku
Dokonał reorganizacji Diecezji i Prowincji Kościelnych w Polsce. Utworzył nowe Diecezje i Metropolie, określił granice wszystkich Diecezji.
W wyniku decyzji Ojca świętego zostaje ustanowiona KATOWICKA PROWINCJA KOŚCIELNA i zamianowany Arcybiskup Metropolita Katowicki.
Do Metropolii Katowickiej należą Diecezja Opolska i nowo erygowana Diecezja Gliwicka.
Archidiecezja Katowicka w nowych granicach pomniejszona została o terytorium północne i południowe, z 43 dekanatów pozostało 30.
Dekanat wodzisławski z miastem Wodzisław, na terenie którego znajduje się nasza parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, pozostał w granicach Archidiecezji Katowickiej.
Diecezja posiada 30 dekanatów oraz 300 parafii.

ROK 1993
Od 1 stycznia 1993 r. Polska na swojej południowej granicy ma dwóch sąsiadów
Federacyjne Państwo Czecho – Słowację zastąpiły dwie suwerenne republiki
Czeska i słowacka. Rozpad nastąpił po 74 latach wspólnego istnienia.

W ostatnią niedzielę maja 1993 r. odbyła się doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich – do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Uroczystej mszy św. przewodniczył Kardynał Franciszek Macharski, a wśród celebransów znalazł się biskup obrządku greckokatolickiego Slavomir Miklos z Zagrzebia.

Czwartego września b.r. ponad 500 śląskich kapłanów uczestniczyło na początek roku duszpasterskiego w pielgrzymce do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

Dla kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach czas wakacji to czas wypoczynku, pracy duszpasterskiej z młodzieżą, pomocy na parafii. Jest to też czas modlitwy.
Podejmując tę myśl alumni V rocznika spotkali się 11 września 1993 roku na wspólnym dniu skupienia. Tym razem za miejsce spotkania obrali sobie Wodzisław śląski i nasz przepiękny kościółek.
O godzinie 16:00 w intencji rocznika została odprawiona Msza święta, którą celebrowali dwaj kapłani: ksiądz Rektor WŚSD Jacek Wojciech i opiekun rocznika ksiądz Ekonom Józef Panek. W homilii ks. Rektor nawiązał do szczególnej konstrukcji naszego kościoła, który żartobliwie określa się mianem
„ akwarium”. Wszystkie stworzenia żyjące w wodzie potrzebują tlenu. Dla nas Tlenem jest Chrystus.
Po uroczystej Eucharystii goście udali się na ul. Rzeczną, gdzie rodzina Trunk przygotowała posiłek.
W uroczystość Chrystusa Króla 21.XI.1993r. spotkali się w Katowickiej katedrze uczestnicy II Polskiego Synodu Plenarnego, a wśród nich również delegacja naszego Zespołu Synodalnego w składzie:
Frąc Józef, Frąc Maria, Witosz Krzysztof i Bugiel Stanisław.

ROK 1994
W roku 1994 – w m-cu maju, miał miejsce remont i malowanie naszego kościoła. Uzupełniono odpadające tynki, usunięto miejsca zagrzybione, oraz wymieniono część przewodów elektrycznych. Kościół malowano nie tylko wewnątrz, ale także zewnętrzną elewację łącznie z wieżą kościelną. Prace malarskie wykonała firma z terenu naszej parafii pana Józefa Frąca.
Korzystając z postawionego rusztowania wyremontowano również dach kościelny. Wartość wykonanych prac wyniosła 70 milionów zł.

Rok 1995
Tegoż roku nasza parafia doczekała się kolejnych prymicji. Po ks. Piotrze Brachmańskim i ojcu Damianie Cichym, mamy kolejnego kapłana synem tej ziemi
13 maja roku 1995 w katowickiej archikatedrze Chrystusa Jezu Króla Wszechświata swoje święcenia przyjął Tomasz Trunk z ul. Rzecznej.

Rok 1996
Dnia 24 sierpnia 1996 r. nastąpiła zmiana duszpasterza w naszej parafii.
Odszedł na emeryturę ksiądz proboszcz Achilles Niesporek.
Nowym administratorem parafii został ks. Henryk Latosi, który przyszedł z parafii pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Rok 1997
W niedzielę 25 maja odbyły się kolejne prymicje naszego parafianina Ojca Piotra Krakowczyka ze zgromadzenia Klaretynów.

W dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997r. po raz kolejny witaliśmy Ojca Św. Jana Pawła II. Papieża wywodzącego się z Polski, na jego ojczystej ziemi.
Na spotkanie z Ojcem Świętym w Krakowie, z naszej parafii zorganizowano wyjazd autokarem dla 40 osób.

Lipiec 1997
Południową Polskę dotknęła największa od pięciu wieków powódź. Tragedia przyszła nagle. Ludzie do ostatniej chwili nie wierzyli, że osiągnie ona tak wielkie rozmiary. W naszym rejonie największe zniszczenia wystąpiły w dolinie Olzy i Odry. Zalania powodzią nie uniknęła również niżej położona część naszej parafii.
Pod wodą znalazły się tereny między ulicami Bogumińską i Czyżowicką. 9.07.97r
W dniach 22 – 23 lipca 1997r. w naszej parafii miała miejsce peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Peregrynację poprzedziły 4 – dniowe rekolekcje parafialne, które prowadził O. Stefan Hryneszyn – Sercanin z Zakopanego.
Myślą przewodnią peregrynacji było:
„Zróbcie wszystko cokolwiek wam Syn powie”
Mszy świętej powitalnej przewodniczył Ksiądz Biskup Gerard Bernacki.
W czasie mszy świętej dla chorych, starszych i cierpiących sakrament chorych przyjęło 55 parafian.

Rok 1998

W 1998 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Wodzisławiu przy ul. Kopernika.
W adwencie 1998 r. przybyły do naszej parafii siostry Małgorzata i Dorota ze Zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla, pracujące na Białorusi w parafii Subotniki. Siostry przedstawiły ciężką sytuację zwłaszcza dzieci na Białorusi.
Dzieci naszej parafii w ramach akcji „DAR SERCA” zebrały i przekazały na ręce sióstr dary w postaci przyborów szkolnych i słodyczy.

Rok 1999

Pod koniec stycznia 1999r. na ręce księdza proboszcza wpłynął pełen ciepła i wdzięczności list od sióstr i około 250 dzieci z Białorusi.
Siostry przedstawiły jak wielką radość przeżyły dzieci z parafii Subotniki z otrzymanych upominków.

W ramach ostatniej najdłuższej swojej pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty w dniach 15 i 17 czerwca 1999 odwiedził Gliwice.
Również w naszej parafii zainteresowanie Ojcem Świętym w tych dniach było ogromne.
W dniu 7.09.1999r. w naszej parafii ukonstytuował się Legion Maryi.
Na początku było 8 członkiń. Prezydentem została pani Wanda Kalinowska.

Rok 2000

W dniu 2 maja 2000 r. rozpoczęto budowę pomieszczeń gospodarczych do rozbudowy naszego kościoła.
Założenia rozbudowy
„W kościele wymienione zostanie przeszklenie, aby polepszyć jego izolacyjność cieplną. W przyszłym roku powinniśmy już zacząć prace w środku świątyni. Najpierw usuwanie starych szyb i zakładanie nowych, a ponieważ w kościele codziennie musi być odprawiana msza św., trzeba to będzie zrobić poszczególnymi etapami i jak najszybciej…
W założeniach rozbudowy kościoła jest też plan stworzenia zaplecza socjalnego z sanitariatami”.
Wzmianka w „Nowinach Wodzisławskich” z dnia 2.VIII. 2000r.

W dniu Wszystkich Świętych oddano do użytku część gospodarczą czyli zaplecze socjalne z sanitariatami. Wiele prac wykonali bezpłatnie nasi parafianie.
Układanie kafelków – p. Ryszard Bura i p. Stanisław Pryt,
Malowanie – pan Józef Frąc,
Dostawa kafelków i kleju – p. Sikorski
Montaż ( układanie ) schodów firma Lanoster tj. p. Lach.
Jeszcze we wrześniu rozpoczęto budowę zakrystii i kaplicy sakramentu pojednania.

Rok 2001
W wielkim Tygodniu oddano do użytku kaplicę pojednania, a7.05.01 zakrystię wraz z nowym umeblowaniem.
W bieżącym roku nastąpiła zmiana wykonawcy robót budowlanych. Jest nim obecnie p. Ryszard Bura – parafianin.
Dnia 18.05.01 rozpoczęto roboty fundamentowe poszerzające kościół po obu stronach.
W dniach 12 i 13 XI. 2001r. dokonano przeniesienia ołtarza na nowe miejsce. Również tabernakulum usytuowano na nowym miejscu.
Centralne ogrzewanie – podłogowe zostało uruchomione w adwencie 2001 roku, a wymalowanie kościoła nastąpiło również przed Bożym Narodzeniem.

Na terenie naszej parafii znajduje się duży Zespół Szkół Technicznych,
który 19 października 2001 r. obchodził swoje 40 – lecie.
„Budowlanka świętuje”
„Nowiny Wodzisławskie” – 24 października 2001
„Uroczystą mszą św. w kościele pw. Św. Herberta, rozpoczęły się główne uroczystości…..”

Rok 2002
W dniach 14 i 15. 09.2002 r. odbyła się w parafii wizytacja kanoniczna księdza biskupa Stefana Cichego.
Ks. Biskup udzielił sakramentu bierzmowania 35 bierzmowańcom.
W tym dniu również obchodziliśmy odpust parafialny i 25 – lecie poświęcenia kościoła. Mszę św. z tej okazji odprawił i homilię wygłosił ksiądz biskup.

Rok 2003
W roku 2003 obejście naszego kościoła włącznie ze schodami od ulicy Pszowskiej i Cichej zostało wyłożone kamieniem granitowym. Zostały też zamontowane zabezpieczenia z nierdzewnych rurek.
W dniu 31.10.2003 r. wieczorem w czasie mszy św. miało miejsce włamanie do budynku probostwa. Włamanie nastąpiło od strony salek katechetycznych. Uszkodzeniu uległo troje drzwi, które musiały być wymienione na nowe.
Włamanie wymusiło dalszą modernizację probostwa jak instalację alarmową i wymianę okien.

Ro 2004
Nareszcie 03.02.04 r. po 27 latach istnienia parafii nastąpił notarialny –
– akt darowizny nieruchomości – działki o obszarze 2 060 m kw. od parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śl. na rzecz naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.
Działka dotyczy wydzielenia z cmentarza gruntu pod wybudowany kościół wraz z obejściem, schodami od strony ulic Pszowskiej i Cichej oraz terenem przyległym do ulicy cichej.

W dniach 2 – 10 października 2004 nasza parafia przeżywała wielkie wydarzenie: pierwszą w swej historii Misję Świętą. Przed jej rozpoczęciem każda rodzina w naszej parafii otrzymała specjalne zaproszenie na czas Misji.

DOKUMENT DOTYCZĄCY PRZEPROWADZENIA PIERWSZEJ MISJI ŚWIĘTEJ W PARAFII POD WEZWANIEM PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIETEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
„ Działo się to w dniach 2 – 10 października 2004 r. papieżem był Polak Jan Paweł II, arcybiskupem metropolii katowickiej był ksiądz Damian Zimoń, proboszczem ksiądz Henryk Latosi….
Misję świętą prowadzili: M.N.O. Janusz Snarski, O. Henryk Tomys, O. Antoni Sowa z Katowic – Koszutki…”

Rok 2005
Odszedł do domu Ojca……..
Jan Paweł II nie żyje – poinformował Watykan 264 następca św. Piotra zmarł 2 kwietnia w wieku 84 lat w Rzymie. Zgon nastąpił o 21.37.

Po śmierci Jana Pawła II nowym Papieżem zostaje kard. Joseph Ratzinger, wybrany w dniu 19 kwietnia 2005 r., który przyjął imię Benedykt XVI

Wdzięczny Bogu i ludziom Proboszcz naszej parafii ks. Henryk Latosi
w dniu 18 maja 2005 roku o godz. 15:30 w naszym kościele parafialnym odprawił mszę św. Jubileuszową z okazji 25 lat kapłaństwa.

W dniach od 17 do 21 września 2005 roku w naszej wspólnocie parafialnej miało miejsce odnowienie zeszłorocznych Misji Świętych, które prowadzili Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Katowic – Koszutki.
W roku 2005 została odnowiona cała elewacja kościoła. Odmalowano pylony a ściany zostały obłożone kamieniem brenneńskim.
Na przełomie 2005 i 2006 roku w naszym kościele zostały zamontowane witraże.

Rok 2006
Wyremontowano dach probostwa i salek katechetycznych, kładąc nową papę termozgrzewalną, opierzenie dachu, odnowiono wszystkie kominy, wszystkie rynny w tym również spustowe.
Nad garażem wymieniono cały dach oraz zamontowano nowe drzwi garażowe.
W kościele została zamontowana nowoczesna klimatyzacja i automatyczna wentylacja. Zamontowano również hydrant.

Rok 2007
Rozpoczęto malowanie tynków zewnętrznych budynku probostwa i salek katechetycznych. Docieplono styropianem jedną ścianę probostwa. Zamontowano nowy okap nad wejściem do salek.
W drugiej połowie roku w prezbiterium kościoła została położona posadzka marmurowa w kolorze białym przez firmę pana Grzonki wg projektu prof. Króla z Katowic.

Rok 2008
Była wizytacja kanoniczna oraz posiedzenie Rady Parafialnej z udziałem ks. Biskupa Damiana Zimonia.
W kościele zamontowano nowe oświetlenie i zakupiono nową ambonkę.
Szkło zielone + metal.

Rok 2009
W październiku w Bibliotece Miejskiej odbyła się wystawa fotograficzna naszego księdza proboszcza Henryka Latosiego p.t. „Widziane z bliska”.
Dnia 12.08.09. odbyła się pielgrzymka parafialna do Krakowa – Łagiewnik, Czernej i Wadowic.

Rok 2010

Ukończono instalację nowego ołtarza. Nowe prezbiterium tworzy kompozycję złożoną z marmuru i szkła – zielonego.
W tym roku również odbyła się pielgrzymka parafialna do Watykanu i przywiezienie relikwii św. Ojca Pio. Relikwie zamontowano w nowym ołtarzu.
Staraniem 5 – cio letnim księdza proboszcza odrestaurowano krzyż przydrożny przy ul. Pszowskiej. Notatka z Dodatku Wodzisławskiego nr 42 Dziennika Zachodniego z dnia 22 października 2010r.
„ Krzyż na Pszczyńskiej znów chroni mieszkańców…”

Rok 2011
W roku 2011 odbyło się generalne malowanie wnętrza kościoła. Wykonano przy tym szereg poprawek i niedociągnięć z poprzedniego okresu. Malowała firma naszego parafianina pana Burego.
W dniu 15.04.2011r. dokonano instalacji nowego tabernakulum. Dotychczasowe umieszczono w bocznym ołtarzu M.B. Częstochowskiej.
W tym też roku wymieniono stare na nowe oświetlenie wnętrza kościoła.
Od tego czasu mamy w kościele tylko ekologiczne oświetlenie nowej generacji.
Żadne starego typu żarówki.
Wykonano również remonty i malowanie wnętrza kościoła.

Rok 2012

W tym roku dokonano spłaty reszty długu za nowe oświetlenie, remonty i malowanie wnętrza kościoła.

Rok 2013

W marcu dokonano rekonstrukcji popękanej po zimie kostki granitowej między budynkiem gospodarczym a ścianą kościoła około 60 m kw.
Dnia 11 lutego 2013 r. w święto M.B. z Lourdes Papież Benedykt XVI ogłosił swą rezygnację z dniem 28 . lutego 2013r.
Dnia 13 marca 2013r. kardynał Jean – Louis Tauran ogłosił światu:

„ HABEMUS PAPAM „

Nowym wybranym przez kardynałów papieżem został jezuita kardynał
Jorge Mario Bergoglio
z Argentyny , który przyjął imię FRANCISZEK

WIELKANOCNY KONWENT KAPŁANÓW DEKANATU WODZISŁAWSKIEGO
Dnia 6 kwietnia 2013 odbyła się w naszym kościele
o godzinie 10:00 uroczysta msza św. konwentualna.
Spotkali się wszyscy kapłani naszego dekanatu przy ołtarzu, aby podziękować Chrystusowi za dar kapłaństwa i modlić się o potrzebne łaski w dalszym dawaniu świadectwa Ewangelii. Uroczystość ta została poprzedzona modlitwą różańcową. W mszy św. wraz z kapłanami uczestniczyli przedstawiciele Żywego Rżańca i parafii.

We wtorek 29. 10. 2013 r. pracownia ślusarstwa artystycznego zamontowała złocone ozdoby na naszym tabernakulum. Litery Alfa i Omega wykonane są z blachy mosiężnej specjalną metodą okute ręcznie by padające światło wywoływało refleksy. Blacha została pokryta 5 mikronami czystego złota. Koszt wyniósł 7,770 zł. Parafia przekazała również do renowacji pięć kielichów z patenami, które nie nadawały się do sprawowania liturgii z powodu uszkodzeń i korozji. Średni koszt renowacji i złocenia jednego kielicha wyniesie od 700 – 900 zł. Maja być gotowe do Bożego Narodzenia. W niedługim czasie pojawią się również w prezbiterium nowe stojaki pod kwiaty wkomponowane w cały wystrój prezbiterium.

Rok 2014

Pod koniec lutego zostały wykonane prace związane z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej naszego budynku gospodarczego i kościoła.
Prace zostały zakończone w maju 2014 roku.
Rekolekcje Wielkopostne odbyły się w dniach 12-16 kwietnia, które poprowadził o. Andrzej Kordek OMI.
26 kwietnia w sobotę odbyło się modlitewne czuwanie w Wigilię Uroczystości Bożego Miłosierdzia, a zarazem w Przeddzień kanonizacji bł. Jana Pawła II.
W sobotę 7 czerwca został zorganizowany Dzień Skupienia dla Zespołów Synodalnych. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszono m. in. Członków parafialnych zespołów synodalnych.
Spotkanie odbyło się w 4 bazylikach Archidiecezji: Mikołowie, Piekarach Śl., Pszowie i Rybniku, oraz w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach.
II Synod Archidiecezji Katowickiej rozpoczął się 25.11,2012r.
Celem Synodu jest wspólne zastanowienie się nad sytuacją naszego lokalnego Kościoła. Właściwe obrady Synodu mają miejsce w czasie zgromadzeń członków Synodu – sesji plenarnej. Członkowie Synodu są to osoby, które zostały przez biskupa wezwane do uczestnictwa w sesjach plenarnych.
We wrześniu 2014 r. nastąpiła zmiana kościelnego. Dotychczasowy kościelny, pan Jerzy Grzegoszczyk po wieloletniej posłudze – prawie 40 lat zrezygnował z tej funkcji. Nowym kościelnym został Krzysztof Zemło.

W grudniu Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Marka Szkudło i ks. Adama Wodarczyka biskupami pomocniczymi Archidiecezji Katowickiej.
Święcenia Księży Biskupów nominatów odbyły się 6.01.2015r. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach o godzinie 12:00.

Pod koniec roku w kościele został zamontowany diodowy wyświetlacz tekstów pieśni, co ułatwiło wiernym czynny udział w liturgii poprzez śpiew. Wyświetlacz w formie białej tablicy sterowany jest z tabletu, który znajduje się przy organach
Urządzenie zostało zakupione od firmy „ Rduch” z Czernicy.

Rok 2015

Rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 28 marca – 1 kwietnia, które poprowadził o. Daniel Biedziak OMI.
W sobotę 9 maja o godzinie 12:00 miała miejsce uroczysta Msza św., na której pochodzący z naszej parafii o. Damian Cichy – Werbista pragnął podziękować Bogu za 25 lat kapłaństwa.

W sierpniu 2015r. zostały zakupione nowe organy cyfrowe holenderskiej firmy Johannus, model Opus 20. Instrument został wyprodukowany w 2003 r., posiada 34 głosy, 2 manuały + pedał. Instrument posiada wiele dodatkowych funkcji takich jak, transpozycja czy zmiana intonacji z romantycznej na barokową. Koszt zakupu organ razem z dwoma kanałami nagłaśniającymi – wzmacniaczami wyniósł około 17.000 zł.
Instrument z Holandii sprowadziła firma Jacka Niesłonego „ Organy kościelne fair” z Sierakowa koło Lublińca. Organy zostały poświęcone podczas uroczystych nieszporów w dniu 13 września.

Rok 2016
W dniach 29.01.2016 – 31.01.2016r. miała miejsce w naszej parafii wizytacja biskupa pomocniczego Adama Wodarczyka.
Ksiądz biskup udał się do rodziny wielodzietnej.
Kolęda w zakładach pracy miała miejsce w firmie „Kufieta”.
Podczas wizytacji ksiądz biskup Adam poświęcił nowy konfesjonał, który został całkowicie ufundowany przez parafialne Róże różańcowe.
W czasie wizytacji miało miejsce bierzmowanie młodzieży z naszej parafii.
26 – 31 lipca 2016 r. odbyły się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży.
W tym czasie gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów z Chin, którzy przybyli na ŚDM razem z ojcem klaretynem Piotrem Krakowczykiem.

Rok 2017
25 stycznia w Żywocicach ( diecezja opolska ) zmarł Ks. Achilles Niesporek – proboszcz naszej parafii w latach 1984 – 1996 r.
W roku Pańskim 2017, gdy najwyższym Pasterzem Kościoła Katolickiego jest papież Franciszek, w piątym roku jego pontyfikatu, prymasem Polski jest abp Wojciech Polak, a na Stolicy Archidiecezji Katowickiej zasiada abp Wiktor Skworc, a posługę proboszcza w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim pełni ksiądz Henryk Latosi, w dniach 20 – 28 maja, odbyła się parafialna Misja Święta, którą prowadzili Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Katowic: Ojcowie Andrzej Noga OMI i Sylwester Maćkiewicz OMI

W dniu 24 września 2016r. miała miejsce PEREGRYNACJA KRZYŻA PAPIESKIEGO
O godzinie 11:00 odbyło się przywitanie i przekazanie Krzyża przez Koło Bielskie ul. Rzeczna i przeniesienie w procesji Krzyża Papieskiego do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego.

Rok 2018

W styczniu 2018 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarła mama ks. Proboszcza Regina Latosi ostatnie dwa lata choroby nie opuszczała już swojego pokoju.
Pani Regina przez 15 lat służyła ks. Henrykowi i parafii jako gospodyni proboszcza.
W marcu 2018 r. odbyła się Odnowa Misji Świętych.
11 marca 2018 r. w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Wiktor Skworc ustanowił nowych szafarzy Komunii Świętej. Wśród nich znaleźli się dwaj nasi parafianie Tomasz Grzesiek i Krzysztof Zemło.
Obecnie w parafii mamy 5 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej:
Józef Frąc jeden z pierwszych w archidiecezji,
Marian Piszczelok, Andrzej Jończyk, Krzysztof Zemło, i Tomasz Gresiek.

Rok 2019
Od 2013 roku w naszej parafii organizowane są Jasełka. Cieszą się one ogromnym zaangażowaniem dzieci w różnym wieku pod czujnym okiem pani katechetki. Wystawiane co roku w naszym kościele w święta gromadzą wielu uczestników i ludzi dobrej woli na wspólnym kolędowaniu.

Rok 2020
W 2020 roku w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie abp Wiktor Skworc udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
Arcybiskup zarządził celebrowanie wszystkich mszy św. – również Triduum Paschalnego bez udziału wiernych.
W parafiach nie było możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
w zwyczajnej formie.
Wierni korzystali z komunii duchowej po wzbudzeniu żalu doskonałego.
W WIELKIM TYGODNIU ZOSTAŁAPRZENIESIONA MSZA KRZYŻMA ŚWIETEGO.
NIE URZADZONO BOŻEGO GROBU I ADORACJI KRZYŻA, ODWOŁANO OBRZĘD BŁOGOSŁWIENIA POKARMÓW WIELKANOCNYCH W KOŚCIELE, ORAZ PROCESJĘ REZUREKCYJNĄ.
Zgodnie z zarządzeniem arcybiskupa Wiktora Skworca przeniesione zostały na inny termin uroczystości Pierwszej Komunii św. i bierzmowania. Obrzędy pogrzebu ograniczono do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny.
W dniu 31.05.2020r. został zniesiony limit wiernych w kościołach, obowiązuje noszenie maseczek ochronnych, oraz zachowanie bezpiecznego dystansu -odległości między ludźmi. Ilość osób odpowiednio do powierzchni kościoła.
Arcybiskup Wiktor Skworc zachęcił do pełnego korzystania z uczestnictwa we Mszy św. z przyjęciem komunii św. i korzystania z sakramentu pokuty. Przywrócone zostały odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.
POŻEGNANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA HENRYKA LATOSI
Mszą św. dziękczynną Panu Bogu za 24 lata posługi we wspólnocie parafialnej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim podziękowano proboszczowi za obecność i żywy przykład wiary.
Od początku istnienia naszej parafii kolejnymi proboszczami byli:
Ks. Rektor Borys Kroczek – od 14. IX. 1977 r. do 13. III. 1981 r.
Ks. Jerzy Palarczyk – od 14. III. 1981 r. do 22. VIII. 1984 r.
Ks. Achilles Niesporek – od 23. VIII. 1984 r. do 23. VIII. 1996 r.
Ks. Henryk Latosi – od 24. VIII. 1996 r. – 22. VIII. 2020 r.

23 sierpnia 2020 roku nowym administratorem parafii Podwyższenia Krzyża św. w Wodzisławiu Śląskim został Ks. Andrzej CIOSKA w 25 roku kapłaństwa.

1 września to dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Tym razem z powodu obostrzeń nie było mszy św. dla dzieci.

6 września w niedzielę cała parafia dziękowała za urodzaje na mszy św. dożynkowej.

Wrzesień to czas odpustu dla naszej parafii z racji przypadającego święta podwyższenia krzyża świętego obchodzone w niedzielę po 13 września.

Tym razem w poniedziałek 14 odprawiliśmy uroczyste nieszpory, zakończone spotkaniem rady parafialnej na salkach.

Jak co roku przed ważnymi wydarzeniami grupa parafian przygotowała nasz kościół i umyła okna na uroczystość odpustową Anno Domini 2020.

Pokłosiem obostrzeń związanych z pandemią młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania 11 września wraz z parafią na rynku.

20 września przeżywaliśmy odpust wraz z kaznodzieją ks. Andrzejem Biskupem.

Prezentem odpustowym był nowy baner nad wejściem na teren parafii z informacją o zbliżającym się jubileuszu 40 – lecia.

1 października rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe z uczestnictwem dzieci pierwszej komunii św. przekładanej z racji pandemii.

Grupa 7 osób przystąpiła do I komunii 4 października 2020 roku.

1 listopada nie było tradycyjnych procesji po południu na naszych cmentarzach, które zostały zamknięte do poniedziałku włącznie.

Papież Franciszek wydłużył czas zyskania odpustu na cały miesiąc.

W związku z ograniczoną ilością osób w kościele dokonaliśmy pewnych zmian usuwając sporą ilość krzeseł pozostawiając tylko 40, do których sprowadziliśmy klęczniki z naszego seminarium w Katowicach.

Także tabernakulum z pierwotnego kościoła powróciło na swoje pierwotne miejsce.

Przygotowując jubileusz 40 lecia parafii został powołany komitet obejmujący patronat nad całorocznym wydarzeniem.

Jedną z inicjatyw były obchodzone najważniejsze sakramenty przyjęte w tym miejscu: chrzest i sakrament małżeństwa.

40 klęczników na 40 lat parafii to inicjatywa seminarium, które podarowało nam do naszego kościoła.

W związku z trwającą epidemią ograniczono wiele wydarzeń religijnych odbywających się co roku.

Zrezygnowano z odwiedzin duszpasterskich na rzecz mszy św. w intencjach mieszkańców poszczególnych ulic i dzielnic.

20 grudnia zainaugurowaliśmy obchody 40 rocznicy istnienia naszej wspólnoty parafialnej.

Z tej okazji przez cały rok odbywały się nabożeństwa, jubileusze związane z życiem parafian począwszy od 1 stycznia.

Został też wydany kalendarz zawierający zdjęcia naszego kościoła.

W nowym roku kalendarzowym w ramach przeżywania wielkiego postu zorganizowaliśmy rekolekcje dla rodzin, związków niesakramentalnych, wdów oraz wdowców i osób samotnych, które przeprowadził ojciec z zakonu Cystersów.

Środą popielcową rozpoczęliśmy także transmitowanie wydarzeń z kościoła.

Ze względów bezpieczeństwa zreorganizowaliśmy nasze dzwony, przeprogramowane na nowe urządzenia.

Do stacji drogi krzyżowej dopisaliśmy numery w celu poprawnego przezywania nabożeństwa.

3 lutego w środę 2020 roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci naszego pierwszego proboszcza ks. Kanonika Jerzego Palarczyka.

W ramach wielkiego postu przeżyliśmy i drugie rekolekcje dla osób uzależnionych.

Przed świętami odnowiliśmy jeszcze ławki na zewnątrz kościoła.

W wielki czwartek została odprawiona msza św. z udziałem dzieci przygotowujących się do I komunii św.

Obowiązująca dyspensa od uczestnictwa w mszy św. jak i błogosławieństwo pokarmów w domach było niecodziennym wydarzeniem. Brak procesji rezurekcyjnej, skromne ceremonie były transmitowane przez internet.

W święta za pozwoleniem ks. Arcybiskupa dodatkowa msza św.

Trwając w radości wielkanocnej rozpoczęliśmy świętowanie jubileuszy małżeńskich i rocznic.

Z racji Niedzieli Miłosierdzia nasz obraz JEZU ufam TOBIE doczekał się honorowego miejsca.

W maju tradycyjnie rozpoczęliśmy nabożeństwa majowe z udziałem dzieci po I komunii św. , która odbyła się 9 maja 2021 roku.

13 maja po raz pierwszy w naszej parafii odprawiliśmy nabożeństwo Fatimskie.

22 maja mogliśmy uczestniczyć, zachowując wszelkie obostrzenia w przyjęciu sakramentu bierzmowania przez młodzież naszej parafii w naszym kościele.

Mając na uwadze dobro i zdrowie uczestników procesji, pozwolono by tegoroczne obchody Bożego Ciała miały charakter skromny.

Z tej tez okazji przywróciliśmy odrestaurowaną naszą pierwszą monstrancję.

Nasza parafia wspiera budowę nowych kościołów w Czerwionce i na Wilchwach.

29 czerwca jak co roku w święto apostołów Piotra i Pawła cieszymy się całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu.

W naszej wspólnocie gościliśmy również wspólnotę Czenacolo z Jastrzębia i Suszca, która dzieliła się wiarą.

SIERPIEŃ 2021 to czas pielgrzymki do Góry św. Anny, gdzie znajduje się jedyne na świecie muzeum Krzyża św., prowadzone prze prywatną rodzinę.
19 września obchodziliśmy odpust parafialny. Kaznodzieja ks. Krzysztof Olszewski z diecezji Kieleckiej wraz z klerykiem uświetnił nasze wydarzenie.
Zaproszony dekanat spotkał się na probostwie.
20 października odbyła się wielka uroczystość beatyfikacyjna ks. Jana Machy, śląskiego kapelonka, który zginął w Katowickim więzieniu przez ścięcie głowy.
21 Uroczystość Chrystusa Króla i wspomnienie św. Tarsycjusza, Nasi nadzwyczajni szafarze i ministranci otrzymali pamiątki związane z nowym błogosławionym.
Adwent i roraty tym razem były poznaniem miejsc Ziemi Świętej przez dzieci.
Za zaproszeniem do domów odbyła się kolęda do poszczególnych rodzin.
A w pierwsze święto i w Nowy Rok msze św. za poszczególne ulice.
2022
2 stycznia w niedzielę rozpoczęliśmy co miesięczne msze św. za małżonków obchodzących swoje jubileusze, a w pierwsze soboty msze w intencji Róż Różańcowych naszej parafii połączone z odprawieniem godzinek.
W tym roku czas rekolekcji parafialnych przeżyliśmy wraz z ojcem Adamem Bajorskim ze zgromadzenia św. Rodziny na początku wielkiego postu.
W tym też czasie pochowaliśmy na naszym cmentarzu naszego parafianina ks. Wieczorka.
W tym roku możliwość przeżywania świąt odbyła się bez obostrzeń.
8 maja przeżywaliśmy pierwszą i wczesną komunię świętą, do której to przystąpiło 30 dzieci.
13 maja Sakrament Bierzmowania udzielony został przez biskupa Adama Wodarczyka 11 dziewczętom i 2 chłopcom.
Wieczorem rozpoczęliśmy co miesięczne spotkania Fatimskie z naszą Panią
z Nieba.
Tegoroczna Uroczystość Bożego Ciała odbyła się jak co roku starą trasą po cmentarzu wokół kościoła.
Za rok chcemy przejść po osiedlu ulicami Sasankowej, Wiklinowej i Koszykowej, gdzie odprawimy mszę świętą.
12 czerwca odbyły się wybory do rad duszpasterskich na kolejną pięcioletnią kadencję.
19 czerwca gościliśmy misjonarza z Peru, który zastąpił bezpośrednio błogosławionych męczenników z Pariacoto
Czas wakacji rozpoczęliśmy jak zawsze całodzienną adoracją Najświętszego sakramentu w uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła. 29 czerwca
Wraz z czasem urlopów do swoich rodziców przyjechał nasz rodak ks. Piotr Krakowczyk. W tym roku obchodził swoje 25 lecie kapłaństwa.
W lipcu udaliśmy się na apel do Częstochowy i uroczystości Matko Bożej z góry Karmel do Czernej 16 lipca we wspomnienie MB szkaplerznej.
W te wakacje rozpoczęliśmy remont zakrystii i uruchomienie drzwi wyjściowych do Mszy św.

Wodzisław Śląski