Strona główna

Parafia Rzymsko – Katolicka

Podwyższenia Krzyża Świętego

w Wodzisławiu Śląskim

MIESIĄC MAJ

Transmisje Mszy Świętych i nabożeństw z naszego kościoła (kliknij tutaj)

Komunikat Arcybiskupa Katowickiego o Święceniach Prezbiteratu (kliknij tutaj)

Dzień z życia oczami kleryka (aby obejrzeć filmik kliknij tutaj)

Rozpoczęły się przyjęcia do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, które potrwają do 27 sierpnia br. Na stronie www.seminarium.katowice.pl znajdują się informacje dla kandydatów i formularz umożliwiający rejestrację i umówienie się na rozmowę wstępną. Od kandydatów do seminarium wymagane są następujące dokumenty:
a) własnoręcznie napisane podanie z motywacją swojej decyzji, skierowane do rektora WŚSD;
b) życiorys w formie opisowej, uwzględniający zwłaszcza aspekt religijny;
c) odpis aktu urodzenia;
d) świadectwo chrztu („świeżej” daty, z adnotacją na temat bierzmowania);
e) świadectwo moralności od własnego proboszcza;
f) opinia katechety (dla osób, które ukończyły w tym roku katechezę w szkole średniej);
g) świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpis lub kopia – oryginał do wglądu);
h) zaświadczenie maturalne (odpis lub kopia – oryginał do wglądu);
i) świadectwo ukończenie katechezy w zakresie szkoły średniej;
j) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
k) fotografia legitymacyjna.

Wodzisław Śląski