Strona główna

Parafia Rzymsko – Katolicka

Podwyższenia Krzyża Świętego

w Wodzisławiu Śląskim

Nabożeństwa Wielkiego Postu 

DROGA KRZYŻOWA

Droga Krzyżowa jest nabożeństwem nawiązującym do męki Jezusa Chrystusa, Jego przejścia od pretorium Piłata, gdzie zapadł wyrok, na wzgórze Golgoty, gdzie doszło do ukrzyżowania i śmierci. Męka rozważana jest w czternastu symbolicznych stacjach. Przy każdej ustalił się zwyczaj klękania, odśpiewania pieśni oraz wysłuchania krótkiego rozważania.

Początki nabożeństwa sięgają czasów średniowiecznych wypraw krzyżowych. Wówczas to Franciszkanie pozostający w Ziemi Świętej rozpoczęli oprowadzanie pielgrzymów drogą, którą pokonał Jezus. Pismo Święte nie zawiera dokładnego opisu tej trasy. Przekaz uzupełniony został więc o źródła poza ewangeliczne dotyczące skazańców w dawnej Jerozolimie. Niemożność przybycia do Ziemi Świętej oraz stałego w niej przebywania sprawiła, że już wkrótce Drogę Krzyżową zaczęto odprawiać w Europie. Tworzono obrazy, kapliczki i figurki przedstawiające Mękę Pańską. Powstały także pierwsze kalwarie (zespoły kościołów lub kaplic przedstawiających stacje Drogi Krzyżowej; najczęściej budowane na wzgórzach, aby kształt terenu przypominał Jerozolimę).

droga krzyżowa

Nabożeństwo powstało z pragnienia okazania współczucia dla cierpień Jezusa oraz współuczestnictwa w nim, kroczenia śladami Chrystusa. Rozważania stacji Drogi Krzyżowej ukazują sens męki Syna Bożego dla naszego zbawienia, a także sens cierpienia ludzkiego. Są okazją do namysłu nad swoim życiem, wykazania gotowości do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa poprzez przyjmowanie własnych, codziennych krzyży i cierpień.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane jest w naszym kościele o godzinie 17:25 w każdy piątek w czasie Wielkiego Postu.

GORZKIE ŻALE

Gorzkie Żale są nabożeństwem w trakcie którego rozważa się mękę Jezusa Chrystusa. Rozpoczynają się śpiewem tak zwanej Pobudki. Następnie ma miejsce hymn o Męce Pańskiej oraz lamentacje, które wyrażają ból duszy z powodu cierpień Chrystusa i rozmowę z cierpiącą Maryją. Śpiewem kończącym jest antyfona „Któryś za nas cierpiał rany…”. Zazwyczaj nabożeństwo połączone jest z kazaniem pasyjnym, czyli kazaniem o męce Zbawiciela.

Nabożeństwo wyrosło na ziemi polskiej. Pojawiło się w okresie baroku w warszawskim kościele Świętego Krzyża. Jego ówczesny proboszcz Michał Bartłomiej Tarło oraz istniejące przy kościele Bractwo św. Rocha rozpoczęli starania o pozwolenie na odprawianie tego nabożeństwa. Zabiegi owe zakończyły się uzyskaniem zgody. Po raz pierwszy Gorzkie Żale odprawiono w 1704 roku. Nabożeństwo niezwykle szybko rozpowszechniło się w całej Polsce.

gorzkie żale 1   gorzkie żale 2Nabożeństwo Gorzkich Żalów ma na celu skłonienie chrześcijanina do refleksji nad własnym życiem oraz istotą cierpienia. Ukazuje za jak wielką cenę nasze dusze zostały odkupione.

W naszej parafii Gorzkie Żale odprawiane są w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 15:00. 

opracowano na podstawie informacji z serwisów: adonia.pl oraz liturgia.wiara.pl

 

Wodzisław Śląski