Strona główna

Parafia Rzymsko – Katolicka

Podwyższenia Krzyża Świętego

w Wodzisławiu Śląskim

Droga Krzyżowa jest nabożeństwem nawiązującym do męki Jezusa Chrystusa, Jego przejścia od pretorium Piłata, gdzie zapadł wyrok, na wzgórze Golgoty, gdzie doszło do ukrzyżowania i śmierci. Męka rozważana jest w czternastu symbolicznych stacjach. Przy każdej ustalił się zwyczaj klękania, odśpiewania pieśni oraz wysłuchania krótkiego rozważania.

Początki nabożeństwa sięgają czasów średniowiecznych wypraw krzyżowych. Wówczas to Franciszkanie pozostający w Ziemi Świętej rozpoczęli oprowadzanie pielgrzymów drogą, którą pokonał Jezus. Pismo Święte nie zawiera dokładnego opisu tej trasy. Przekaz uzupełniony został więc o źródła poza ewangeliczne dotyczące skazańców w dawnej Jerozolimie. Niemożność przybycia do Ziemi Świętej oraz stałego w niej przebywania sprawiła, że już wkrótce Drogę Krzyżową zaczęto odprawiać w Europie. Tworzono obrazy, kapliczki i figurki przedstawiające Mękę Pańską. Powstały także pierwsze kalwarie (zespół kościołów lub kaplic przedstawiających stacje Drogi Krzyżowej; najczęściej budowane na wzgórzach, aby kształt terenu przypominał Jerozolimę).

Nabożeństwo powstało z pragnienia okazania współczucia dla cierpień Jezusa oraz współuczestnictwa w nim, kroczenia śladami Chrystusa. Rozważania stacji Drogi Krzyżowej ukazują sens męki Syna Bożego dla naszego zbawienia, a także sens cierpienia ludzkiego. Są okazją do namysłu nad swoim życiem, wykazania gotowości do współudziału w śmierci i zmartwychstaniu Jezusa poprzez przyjmowanie własnych, codziennych krzyży i cierpień.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane jest w naszym kościele o godzinie 17:25 w każdy piątek w czasie Wielkiego Postu.

opracowano na podstawie informacji z serwisów: adonai.pl oraz liturgia.wiara.pl

Gorzkie Żale są nabożeństwem w trakcie którego rozważa się mękę Jezusa Chrystusa. Rozpoczynają się śpiewem tak zwanej Pobudki. Następnie ma miejsce hymn o Męce Pańskiej oraz lamentacje, które wyrażają ból duszy z powodu cierpień Chrystusa i rozmowę z cierpiącą Maryją. Śpiewem kończącym jest antyfona „Któryś za nas cierpiał rany…”. Zazwyczaj nabożeństwo połączone jest z kazaniem pasyjnym, czyli kazaniem o męce Zbawiciela.

Nabożeństwo wyrosło na ziemi polskiej. Pojawiło się w okresie baroku w warszawskim kościele Świętego Krzyża. Jego ówczesny proboszcz Michał Bartłomiej Tarło oraz istniejące przy kościele Bractwo św. Rocha rozpoczęli starania o pozwolenie na odprawianie tego nabożeństwa. Zabiegi owe zakończyły się uzyskanie zgody. Po raz pierwszy Gorzkie Żale odprawiono w 1704 roku. Nabożeństwo niezwykle szybko rozpowszechniło się w całej Polsce.

W naszej parafii Gorzkie Żale odprawiane są w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 15:00.

opracowano na podstawie informacji z serwisów: adonai.pl oraz liturgia.wiara.pl

Zapraszamy dziewczynki na spotkania grupy Dzieci Maryi w każdą sobotę o godzinie 9:30 w salkach.

Wodzisław Śląski