Strona główna

Parafia Rzymsko – Katolicka

Podwyższenia Krzyża Świętego

w Wodzisławiu Śląskim

Litania loretańska – (łaciński Litaniae Lauretanae) Litania katolicka na cześć Matki Bożej. Źródła podają, iż powstała we Francji w XII wieku. Jej tekst nie zachował się jednak. Z pośród kilku wersji Litanii utrwaliła się ta powstała w mieście Loreto w pierwszej połowie XVI wieku. Stąd pochodzi nazwa.  Jest nazywana także Litanią do Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczyna się od błagań do Trójcy Świętej. Kolejno następują wezwania do Matki Bożej ukazujące jej cnoty. Następną cześć stanowią chwalebne tytuły ukazujące kim Maryja jest dla wiernych. W ciągu wieków litania była uzupełniana nowymi wezwaniami, aż do formy, w jakiej odmawiamy ją obecnie w czasie Nabożeństw Majowych.

Wodzisław Śląski