Sakramenty Święte

Sakramenty dzielą się na:

  • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego;

  • Sakramenty uzdrowienia;

  • Sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych.

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego stanowią: chrzest, bierzmowanie oraz Eucharystia.

Do sakramentów uzdrowienia należą: pokuta oraz namaszczenie chorych.

Sakramentami służącymi komunii i posłaniu wiernych są: kapłaństwo        i małżeństwo.

źródło „Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego”